Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

Αιμοδοσία Β΄ ΕΛΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Το Δ.Σ. της ένωσής μας, οργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στις 19 Μαρτίου 2012 από τις 9.00π.μ - 13.00μ.μ, στο Κέντρο Υγείας του Κιάτου, προκειμένου να ενισχύσει την τράπεζα αίματος που έχει δημιουργηθεί στη Β’ ΕΛΜΕ-Κ.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί από κοινού με το Σύλλογο Δασκάλων & Νηπιαγωγών Σικυώνος-Ξυλοκάστρου και αποσκοπεί:

α) στην ευαισθητοποίηση των συναδέλφων μας στο πολύ σημαντικό θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και την εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής τους,
β) να είναι δυνατή η προσφορά αίματος στους συναδέλφους μας ή σε συγγενικά μας πρόσωπα σε περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο καθώς επίσης να είναι δυνατή η προσφορά αίματος σε περιπτώσεις έκτακτων κοινωνικών αναγκών (π.χ. πόλεμος, σεισμός κλπ).Στο σημείο αυτό να θυμίσουμε ότι η υπηρεσία, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της αιμοδοσίας, διευκολύνει τους συναδέλφους προβλέποντας ότι: «Ο εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εκπαιδευτικός που μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών (παράγραφος 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). Οι δύο αυτές ημέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος. … Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων»(Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ 74275/Δ2, 10-7-07, παρ. 4)

Συνάδελφοι,

Επειδή η προσφοράς αίματος είναι προσφοράς ζωής και επειδή λόγω της μεγάλης ζήτησης τ’ αποθέματα της τράπεζας αίματος της Ένωσής μας έχουν μειωθεί αρκετά, σας καλούμε να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου