Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024

ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤIΣΗ

 

Β' ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΜΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δ/νση: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 37

             20200 ΚΙΑΤΟ

             ΤΗΛ/FAX: 27420-22621

e-mail: belmekor@otenet.gr

 

Κιάτο 17/1/2024

Αρ. Πρωτ.  2

 

 

    ΠΡΟΣ: Σχολεία περιοχής μας

 

 

ΚΟΙΝ: - Δ/νση ΔΕ ν. Κορινθίας

-          ΟΛΜΕ

-          Α’ ΕΛΜΕ Κορινθίας

 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤIΣΗ

 

Θέλουμε να εκφράσουμε την αντίθεση μας στο προωθούμενο για ψήφιση νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που ενώ  αφορά ένα νευραλγικής σημασίας εκπαιδευτικό χώρο, κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση λίγων ημερών σε περίοδο διακοπών, απουσία διαλόγου με την εκπαιδευτική κοινότητα που βιώνει τα προβλήματα και γνωρίζει καλά τις ανάγκες της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Το νομοσχέδιο είναι σε συνέχεια νομοθετικών  πρωτοβουλιών της κυβέρνησης από το 2020 στην κατεύθυνση της μετατροπής της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε κατάρτιση, της απαξίωσης των εκπαιδευτικών, την αντικατάσταση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ευέλικτες μορφές κατάρτισης,  με είσοδο της αγοράς στη διοίκηση και οργάνωση της σχολικής ζωής.

Πιο συγκεκριμένα:

·         Προχωρά σε πρώτη φάση στην ίδρυση 60 campus τεχνικής εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.Κ.) στα οποία εντάσσονται ΕΠΑΛ και ΙΕΚ με ενιαίο manager διοικητή (όχι απαραίτητα εκπαιδευτικό) και διοικούσα επιτροπή από τους διευθυντές των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ και εκπροσώπους τοπικών επιμελητηρίων και τοπικής αυτοδιοίκησης.

·         Αλλάζει εντελώς  ο εκπαιδευτικός σκοπός των ΕΠΑΛ ως μια δομή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφού καθιερώνονται τα ειδικά μαθήματα με τοπικό οικονομικό χαρακτήρα. Άρ. 23 νσχ: «Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) δύνανται να συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και να εφαρμόζουν νέες εκπαιδευτικές μεθόδους με καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης. Η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) προτείνει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις στα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑ.Λ., όπως και ειδικά μαθήματα, εφόσον έχουν ιδιαίτερο οικονομικό αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή, όπως τεκμηριώνεται με γνώμη των οικείων Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.)».

·         Συγχωνεύει αυτοδίκαια, δηλαδή με την ψήφιση του νόμου, όλα τα ΕΠΑΛ που συστεγάζονται στην ίδια βάρδια στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα. Υπολογίζεται ότι γύρω στα 40 ΕΠΑΛ θα συγχωνευτούν, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολυπληθών σχολείων, με ενοποίηση τμημάτων γενικής παιδείας και απώλεια οργανικών θέσεων ειδικά γενικής παιδείας, με πιθανές επικείμενες καταργήσεις και ειδικοτήτων.

·         Τα εποπτικά συμβούλια των ΚΕΕΚ στο οποίο συμμετέχουν, εκτός των διευθυντών/ντριων των σχολικών μονάδων και των σχολών, εκπρόσωπος του δήμου και εκπρόσωποι των τοπικών επιμελητηρίων, ερήμην των υπολοίπων εκπαιδευτικών και των εκπροσώπων τους, θα καθορίζουν όχι μόνο διοικητικά θέματα, αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών, ειδικότητες κ.λ.π. που θα λειτουργούν στα ΚΕΕΚ. Προφανώς η επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να έχει μια διασύνδεση με την αγορά εργασίας, αλλά όχι να καθορίζεται ιδίως από την τοπική  αγορά εργασίας. Άλλωστε  από πού προκύπτει ότι οι απόφοιτοι των Ε.Π.Α.Λ .θα περάσουν ολόκληρο τον  εργασιακό τους βίο σε αυτήν;

·         Χρηματοδοτεί με έξτρα αμοιβές τις διοικήσεις των ΚΕΕΚ μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.  Όπου ο/η οργανωτικός/κή συντονιστής  θα ελέγχει πλήρως τη λειτουργία και των ΕΠΑΛ, αφού όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το νσχ στο αρ.13 (με προσθήκη άρ.40Θ στον ν.4763/20), μεταξύ των άλλων: «επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής και την υλοποίηση του τριετούς στρατηγικού σχεδίου ΕΕΚ,  της ετήσιας στοχοθεσίας του Κ.Ε.Ε.Κ., μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης,  εισηγείται επί θεμάτων σχετικών με την οργάνωση, τη λειτουργία και τον συντονισμό των δράσεων, καταρτίζει σχέδια δημοσιότητας και προβολής,εισηγείται μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Κέντρου, υποβάλλει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, υποβάλλει προς έγκριση προγράμματα σπουδών στο Ι.Ε.Π.»

·         Καθιερώνεται η άμισθη εργασία των μαθητών της Γ ΕΠΑΛ με αντικατάσταση του σχολικού εργαστηριακού προγράμματος, 22 μέρες χωρίς αμοιβή και ασφάλιση, (ασφάλιση μόνο για ατύχημα), θεσμοθετώντας την ανήλικη, απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία.

·         Στα ΕΠΑΛ που δεν εντάσσονται σε ΚΕΕΚ η διοίκηση περνά σε επιτροπή συντονισμού με διευθυντή, υποδιευθυντές (οι οποίοι/ες αυξάνονται) και τομεάρχες  (οι οποίοι/ες θεσμοθετούνται στα ΕΠΑΛ αλλά καταργούνται από τα ΕΚ που είχαν την εποπτεία λειτουργίας του εργαστηριακού εξοπλισμού στα εργαστήρια των ειδικοτήτων).

·         Περιθωριοποιείται ο σύλλογος διδασκόντων αφού σύμφωνα με το άρ. 21 του νσχ , με τη θεσμοθέτηση της νέας επιτροπής διοίκησης, αφαιρούνται βασικές αρμοδιότητες από το σύλλογο διδασκόντων/ουσών, δίνοντας ένα ακόμα χτύπημα στη δημοκρατική λειτουργία των σχολείων. Η νέα διοίκηση υποβάλλει εισηγήσεις δράσεων, εισηγείται  κατάργηση, προσθήκη και επανακαθορισμό ειδικοτήτων κ.λπ. Ακόμα και η ανάθεση εργασιών στους εκπαιδευτικούς στο σχολείο, γίνεται από την επιτροπή αυτή και όχι από σύλλογο διδασκόντων.

·         Τα ευρωπαϊκά κονδύλια κατευθύνονται σε αμοιβές στελεχών και όχι σε εξοπλισμό, διδακτικό υλικό ή την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου.

·         Ενώ κι ο ίδιος ο υπουργός μιλάει για μετάβαση στην σύγχρονη  ψηφιακή εποχή, τα  αναμενόμενα νέα προγράμματα σπουδών που εκκρεμούν από το 2019 αγνοούνται …

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις αρνητικές κατά τη γνώμη μας πτυχές του νομοσχεδίου που με συνέπεια προωθούν την έξοδο της επαγγελματικής  εκπαίδευσης από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την μετατροπή της σε δημόσιες(;) δομές κατάρτισης.

Το εγχείρημα αυτό προωθείται σε συνδυασμό με την συνεχή μείωση του παιδαγωγικού ρόλου των εκπαιδευτικών, της αυξανόμενης διοικητικής γραφειοκρατίας και την εξαφάνιση κάθε συμμετοχικού θεσμού και συλλογικού τρόπου διοίκησης.

Είναι μια στροφή στο τρόπο οργάνωσης της σχολικής ζωής και μια πρόβα generale για όλη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το νομοσχέδιο αυτό μαζί με το επόμενο, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλάζουν το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης και συναρτούν την εκπαίδευση από το βαθμό χρηματοδότησης της  από την αγορά.

Μπροστά σε αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που πλήττουν τον κλάδο και την εκπαίδευση, το ΔΣ της ΟΛΜΕ για μια ακόμα φορά δέσμιο μικροπαραταξιακών ισορροπιών απουσιάζει δια της σιωπής του.

 Έστω την ύστατη ώρα καλούμε το Υπουργείο να αποσύρει το αντιπαιδαγωγικό νομοσχέδιο και την ΟΛΜΕ να παίξει το θεσμικό της ρόλο και να εκπροσωπήσει τον κλάδο.

 

Για το Δ.Σ. της Β΄ΕΛΜΕ Κορινθίας

Ο πρόεδρος

 

Αλέξης Τρίμης

 

Ο γ. γραμματέας

 

Μάρκος Κλωνιζάκης

Συγκρότηση σε σώμα ΔΣ Β' ΕΛΜΕ Κορινθίας, συνδ. περ. 2023-2024

 

            Β'   Ε Ν Ω Σ Η                                             Κιάτο 23/11/2023  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                             Αρ. Πρωτ. 30                               

               Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δ/νση: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 37

               20200 ΚΙΑΤΟ

         ΤΗΛ/FAX: 27420-22621

e-mail: belmekor@otenet.gr

http://belmekor.blogspot.gr

 

                                                                                 ΠΡΟΣ: Σχολεία περιοχής μας

 

                                                                                 ΚΟΙΝ.  ΟΛΜΕ

                                                                                              Δ/νση Δ. Ε. ν. Κορινθίας      

                                                                                              

                                                                                         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Β’ ΕΛΜΕ Κορινθίας για το συνδικαλιστικό έτος 2023 – 2024, μετά από ομόφωνη απόφαση, έχει ως εξής:

 

Δ . Σ .

 

Πρόεδρος:                                  Τρίμης Αλέξιος

Αντιπρόεδρος:                           Κατσούλας Παναγιώτης

Γ. Γραμματέας:                         Κλωνιζάκης Μάρκος

Οργανωτικός Γραμματέας:     Αντωνόπουλος Κων/νος

Ταμίας:                                      Φούζα Χριστίνα

Μέλη:                                         Νίκα Πηνελόπη

                                                    Τσαντήλα Αθανασία

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Β’ ΕΛΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

          Τρίμης Αλέξιος                                                          Κλωνιζάκης Μάρκος                          

Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023

Ενημέρωση συναδέλφων για την εκλογοαπολογιστική ΓΣ, τις εκλογές και τις εισφορές μελών

 

Β'   Ε Ν Ω Σ H

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

Δ/νση: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 37

            20200 ΚΙΑΤΟ

            ΤΗΛ/FAX: 27420-22621

e-mail: belmekor@otenet.gr

http://belmekor.blogspot.gr

 

 

Κιάτο, 7-11-2023

 

Αρ. πρωτ.: 27

 

 

 

ΠΡΟΣ: Σχολεία περιοχής μας

 

 

 

Θέμα: Ενημέρωση συναδέλφων για την εκλογοαπολογιστική ΓΣ, τις εκλογές και τις εισφορές μελών.

          Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

 Σας υπενθυμίζουμε ότι στις 9/11/2023 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Κιάτου θα διεξαχθεί η ετήσια τακτική εκλογοαπολογιστική ΓΣ της Β’ ΕΛΜΕ Κορινθίας. Λεπτομέρειες για τη ΓΣ θα δείτε στην πρόσκληση, που ήδη σας έχουμε στείλει στα σχολεία.

 Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

 Προκειμένου αφενός μεν να υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις μας και αφετέρου μέσα από καλά στοχευμένους και προετοιμασμένους αγώνες να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για διεκδικήσεις βασικών ζητημάτων όπως είναι τα εργασιακά, οικονομικά και συνταξιοδοτικά προβλήματα του κλάδου, πρέπει όλοι οι εκπ/κοί, ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας τους, να παραμείνουν ενεργοί και συσπειρωμένοι γύρω από το σωματείο τους σε τοπικό επίπεδο (ΕΛΜΕ: Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπ/σης), να γίνουν μέλη του πληρώνοντας τη συνδρομή τους και να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις, τις συλλογικές διαδικασίες και τις δράσεις του. Επισημαίνουμε ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων, που το επιθυμούν, να εγγραφούν ως μέλη της Β’ ΕΛΜΕ Κορινθίας και να έχουν την συνδικαλιστική υποστήριξη, να καλύπτονται σε όλες τις κινητοποιήσεις του κλάδου όπως π.χ. απεργίες, στάσεις εργασίας κλπ, να έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις και λειτουργίες του. Επίσης μπορούν να λάβουν κάρτα μέλους της ΟΛΜΕ, που λειτουργεί και ως εκπτωτική σε θέατρα, σινεμά και βιβλιοπωλεία – εκδοτικούς οίκους ή τουλάχιστον σε κάποια απ’ αυτά. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως μας έχει μεταφερθεί, λειτουργεί και για δωρεάν ή με έκπτωση είσοδο σε μνημεία, μουσεία κλπ του εξωτερικού. Για τις κάρτες θα σταλεί προσεχώς συγκεκριμένη ενημέρωση.

Η Β’ ΕΛΜΕ Κορινθίας λειτουργεί με 7μελές ΔΣ και σύμφωνα με το καταστατικό της, που μπορείτε να βρείτε εδώ. Επίσης η Β’ ΕΛΜΕ Κορινθίας διαθέτει Ταμείο Αλληλοβοήθειας (ΤΑ), που παρέχει βοήθημα σε συναδέλφους, που πληρούν τους όρους του κανονισμού λειτουργίας του, τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Το γραφείο της Β’ ΕΛΜΕ Κορινθίας βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης του Κιάτου, που είναι η έδρα της ΕΛΜΕ, προκειμένου να είναι εύκολα προσβάσιμο σε όλους/ες και μπορεί να λειτουργεί ως εντευκτήριο αρκεί να υπάρχουν διαθεσιμότητες. Η Δνσή του καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία της Β’ ΕΛΜΕ Κορινθίας βρίσκονται στο λογότυπο. Επίσης η Β’ ΕΛΜΕ Κορινθίας διαθέτει blog, που μπορείτε να δείτε εδώ και ομάδα στο fb, με κανόνες λειτουργίας, που μπορείτε να δείτε εδώ.  

Η μηνιαία συνδρομή των συναδέλφων μελών στα τρία επίπεδα του συνδικαλιστικού μας κινήματος είναι: 1,5 ευρώ, 1,00 ευρώ, 0,25 ευρώ για Β’ ΕΛΜΕ Κορινθίας, ΟΛΜΕ, ΑΔΕΔΥ αντίστοιχα και καταβάλλονται με παρακράτηση από τον μισθό του κάθε μέλους. Όποιος/α επιθυμεί να γίνει μέλος της ΕΛΜΕ πρέπει να κάνει αίτηση εγγραφής μέλους (επισυνάπτεται) προς το ΔΣ της. Στη συνέχεια το ΔΣ προωθεί το αίτημα προς τη μισθοδοσία της ΔΔΕ ν. Κορινθίας, ώστε να υλοποιηθεί η κράτηση. Σε περιπτώσεις που δεν γίνεται αλλιώς, υπάρχει δυνατότητα εφάπαξ καταβολής με μετρητά του ποσού της ετήσιας εισφοράς (33 ευρώ) στον/ην ταμία του ΔΣ και δίνεται απόδειξη στον καταθέτοντα, τρόπος που δεν προκρίνεται γενικά.   

Σε ότι αφορά στους αναπληρωτές, που επιθυμούν να γίνουν μέλη της Β’ ΕΛΜΕ Κορινθίας, πρέπει να καταθέσουν αίτηση όπως παραπάνω. Πληρώνουν την εισφορά τους με τον ίδιο ως άνω τρόπο για το χρονικό διάστημα από τότε που προσλαμβάνονται μέχρι τον μήνα που απολύονται.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους και όλες τις συναδέλφισσες, να γίνουν μέλη της Β’ ΕΛΜΕ Κορινθίας και να συμμετέχουν σε όλες τις συλλογικές λειτουργίες και δράσεις της, ώστε να δυναμώσει η φωνή μας και το σωματείο μας να γίνει αποτελεσματικότερο.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Β’ ΕΛΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

Ο πρόεδρος

 

 

 

Αλέξης Τρίμης

 

Ο γεν. γραμματέας

 

 

 

Μάρκος Κλωνιζάκης