Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

Ενημέρωση για τις κάρτες μέλους και ελεύθερης πρόσβασης σε αρχαιολογικους χώρους και μουσεία.


            Β'   Ε Ν Ω Σ Η                                                      Κιάτο 3-12-2019   
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                 Αρ. Πρωτ. 77                                   
               Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ/νση: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 37
               20200 ΚΙΑΤΟ
         ΤΗΛ/FAX: 27420-22621

                                                                                       ΠΡΟΣ: Σχολεία περιοχής μας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ

Όπως γνωρίζετε υπάρχουν δύο κάρτες που μπορούν να εκδοθούν για τους εκπ/κούς. Η μία είναι η κάρτα μέλους της ΟΛΜΕ για τα μέλη των ΕΛΜΕ-ΟΛΜΕ και η άλλη αφορά όλους τους εκπ/κούς. Συγκεκριμένα:

·       Κάρτα μέλους ΟΛΜΕ: Δικαιούνται μόνο όσοι συνάδελφοι είναι μέλη της Β’ ΕΛΜΕ-Κ και είναι οικονομικά τακτοποιημένοι. Οικονομικά τακτοποιημένοι είναι όσοι πληρώνουν την εισφορά τους με παρακράτηση από το μισθό τους (φαίνεται στις μισθολογικές καταστάσεις) και όσοι έχουν την απόδειξη εφόσον έχουν πληρώσει την εισφορά τους μετρητά. Η κάρτα αυτή αποστέλλεται από την ΟΛΜΕ στις τοπικές ΕΛΜΕ περίπου κάθε τέλος Νοέμβρη. Την κάρτα μέλους οι συνάδελφοι την προμηθεύονται από τα γραφεία της ΕΛΜΕ, η από το προεδρείο κατά τις επισκέψεις του στα σχολεία. Στην κάρτα αυτή ο κάθε συνάδελφος τοποθετεί μια πρόσφατη φωτογραφία του, συμπληρώνει τα στοιχεία του με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες και στη συνέχεια η κάρτα σφραγίζεται και υπογράφεται από το ΔΣ της ΕΛΜΕ. Οι νέες κάρτες (έτους 2019 – 2020) εστάλησαν πρόσφατα από την ΟΛΜΕ και αυτό το διάστημα μοιράζονται στα σχολεία στα μέλη της Β’ ΕΛΜΕ Κορινθίας. Η παραπάνω κάρτα είναι εκπτωτική για τα θέατρα, τους κινηματογράφους καθώς επίσης για κάποια μεγάλα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους με τα οποία είναι συμβεβλημένη η ΟΛΜΕ, υπάρχει κατάλογός τους στο site της ΟΛΜΕ: http://olme-attik.att.sch.gr/new/wp-content/uploads/2019/12/theatra20192020a1.pdf  
Επίσης σε μερικές περιπτώσεις η κάρτα μέλους γίνεται αποδεκτή και για ελεύθερη πρόσβαση σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους όπως επίσης το ίδιο ισχύει σε αρκετές αντίστοιχες περιπτώσεις στο εξωτερικό.  
·      Κάρτα ελεύθερης εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία: Για την έκδοση αυτής της κάρτας, που καλό είναι να την έχουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται: α) Μία αίτηση των συναδέλφων, που να την απευθύνουν προς την ΛΖ ΕΠΚΑ (Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων) Κορίνθου, με την οποία να ζητούν να τους εκδοθεί αυτή η κάρτα (επισυνάπτεται) β) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τους γ) Μια βεβαίωση υπογεγραμμένη από το Δ/ντή, που να βεβαιώνει ότι οι συνάδελφοι εργάζονται ως μόνιμοι ή αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι (για τις δύο τελευταίες κατηγορίες χρειάζεται ν’ αναγράφεται η ημ/νία λήξης της σύμβασής τους). Η βεβαίωση καλύτερα να είναι ομαδική και να περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους του κάθε σχολείου. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων με τις φωτογραφίες και την ομαδική βεβαίωση υποβάλλονται ανά σχολείο στη Δ/νση: ΛΖ ΕΠΚΑ Κορίνθου, Τ.Κ. 20007, Αρχαία Κόρινθος.  Όπως μας τόνισαν και από την υπηρεσία έκδοσης των καρτών, τους διευκολύνει η ομαδική αποστολή των δικαιολογητικών από κάθε σχολείο.


ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Β’ ΕΛΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου