Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

Ανακοίνωση με αφορμή την ΥΑ για τον «Σύμβουλο - Καθηγητή» στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΝΑΕ για τα ΕΠΑ.Λ


Β'   Ε Ν Ω Σ Η                                             Κιάτο 10-12-2018
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                        Αρ. Πρωτ. 30                                    
               Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ/νση: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 37
               20200 ΚΙΑΤΟ
         ΤΗΛ/FAX: 27420-22621

                                                                                       ΠΡΟΣ: Σχολεία περιοχής μας
      ΚΟΙΝ. ΟΛΜΕ

Ανακοίνωση με αφορμή την ΥΑ για τον «Σύμβουλο - Καθηγητή» στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΝΑΕ για τα ΕΠΑ.Λ

Πριν λίγες μέρες εκδόθηκε η ΥΑ με θέμα: Οργάνωση και Λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου - Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. κλπ, ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει μια σειρά καινοτόμων δράσεων για τις οποίες μάλιστα προβλέπεται και χρηματοδότηση για τα σχολεία που θα τις εκπονήσουν. Την υπουργική απόφαση για το σύμβουλο - καθηγητή μπορείτε να την διαβάσετε εδώ: https://goo.gl/BkQPsc
Προκύπτουν όμως ερωτήματα, μερικά των οποίων είναι:
1)      Γιατί να υπάρχει τόση γραφειοκρατία για την υλοποίηση μιας δράσης ενταγμένης στο πρόγραμμα ΜΝΑΕ, που ενδεχομένως να λειτουργεί αποτρεπτικά ακόμη και για αυτούς που θέλουν ν’ ασχοληθούν εθελοντικά; Νομίζουμε ότι η διαδικασία έγκρισης και χρηματοδότησης ενός σχεδίου δράσης πρέπει να απλουστευτεί σημαντικά.
2)      Πρέπει οι συνάδελφοι που επιθυμούν να υλοποιήσουν το θεσμό του «Συμβούλου – καθηγητή» να εφαρμόζουν πρακτικές άγνωστες σ’ αυτούς όπως π.χ. η «ενεργητική ακρόαση», που είναι μέθοδος η οποία εφαρμόζεται από ψυχολόγους, ψυχαναλυτές κλπ;
3)      Είναι εφικτή η απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ «Συμβούλου – Καθηγητή» και ψυχολόγου όταν ο/η τελευταίος/α εργάζεται σε περισσότερα του ενός σχολεία;
4)      Στην ΥΑ για τον σύμβουλο – καθηγητή αναφέρεται ότι: « … συγκροτείται ομάδα εκπαιδευτικών, από τους υπηρετούντες στη σχολική μονάδα, που επιθυμούν να υλοποιήσουν τον θεσμό …». Αν σε ένα ΕΠΑ.Λ κανένας συνάδελφος δεν ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το θεσμό τι θα συμβεί; Η περίπτωση αυτή στην ΥΑ δεν αποσαφηνίζεται.


Πιστεύουμε ότι πριν ξεκινήσει ο θεσμός του «Συμβούλου – καθηγητή» στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΝΑΕ στα ΕΠΑ.Λ, το οποίο ενδεχομένως επεκταθεί στα Γσια και τα Λύκεια, πρέπει ν’ απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα (πιθανά να υπάρχουν και αρκετά ακόμη), να αποσαφηνιστούν όλα τα σχετικά ζητήματα που προκύπτουν και να επιμορφωθούν όσοι καθηγητές επιθυμούν να εφαρμόσουν τον θεσμό. Επίσης απαιτείται να προσληφθεί ένας ψυχολόγος για κάθε σχολείο και κυρίως ένας τουλάχιστον για κάθε μεγάλο σχολείο. Τέλος πιστεύουμε ότι τη διαχείριση και τον συντονισμό του προγράμματος έπρεπε να είχε το υπουργείο παιδείας και όχι το κέντρο ΝΟΗΣΙΣ, το οποίο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, έστω και αν τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου παιδείας.        

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Β’ ΕΛΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΑΕΑΣ

Αλέξιος Τρίμης                                                                             Παναγούλα (Λίτσα) Ευθυμίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου