Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

Για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδαςΒ'   Ε Ν Ω Σ Η                                                          Κιάτο 9 – 1 - 2014   
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                            Αρ. Πρωτ. 1                                    
               Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ/νση: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 37
               20200 ΚΙΑΤΟ
         ΤΗΛ/FAX: 27420-22621

                                                                                                ΠΡΟΣ: Σχολεία περιοχής μας
     ΚΟΙΝ. ……………………………….                                                                          ……………………………………...

Για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Το ΔΣ της Β' ΕΛΜΕ Κορινθίας έχει την άποψη ότι η αξιολόγηση των δομών και του εκπ/κού έργου έχουν νόημα εφόσον στοχεύουν στη βελτίωση και στην αναβάθμισή τους και σε καμία περίπτωση σε υποβάθμιση, συρρίκνωση ή συγχώνευση.  Εκφράζουμε την επιφύλαξή μας ή και τη δυσπιστία μας για το αν, ιδίως αυτή την εποχή, θα υπάρξει βελτίωση και όχι υποβάθμιση. Η πρακτική έχει δείξει, τόσο στη χώρα μας (πολύ περισσότερο την περίοδο της κρίσης) όσο και σ' άλλες χώρες που εφαρμόστηκαν αυτά ότι οδηγηθήκαμε στη συρρίκνωση, στην υποβάθμιση, στην κατηγοριοποίηση,  στη συγχώνευση ή ακόμη στο κλείσιμο και στην παράδοση σχολείων στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Επισημαίνουμε ακόμη την προχειρότητα ως προς αυτή τη διαδικασία και την έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης των εκπαιδευτικών και αποσαφήνισης των σχετικών θεμάτων.

Δεν διακατεχόμαστε από στείρο αρνητισμό ούτε θέλουμε να δώσουμε στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να μας κατηγορήσει ότι οι καθηγητές, ως άμεσα εμπλεκόμενοι, δεν επιθυμούν να κάνουν μια αποτίμηση της σχολικής πραγματικότητας, ώστε αυτή να βελτιωθεί. Όμως η αυτοαξιολόγηση δε θα πρέπει να συνδέεται με την τιμωρητική ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, που οδηγεί στη μισθολογική καθήλωση, τον υποβιβασμό και την απόλυση. Επομένως, όλα τα χαρακτηριστικά των δημόσιων σχολείων είτε πρόκειται για θετικά στοιχεία είτε για  ελλείψεις, ανεπάρκειες, προβλήματα  πρέπει να καταγραφούν και καλούμε την κυβέρνηση να επιληφθεί ενισχύοντας τα πρώτα και προωθώντας λύσεις για τα δεύτερα. Αν όμως επιλέξει τη γνωστή τακτική της υποβάθμισης, της συρρίκνωσης και της κατάργησης δομών, να γίνει σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί θα αντισταθούν σε ό,τι γκρεμίζει όλα όσα έχουν θεμελιώσει με την ευσυνειδησία τους, τη συνέπειά τους και τους αγώνες τους κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Β’ ΕΛΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚων/νος Αντωνόπουλος                                                                         Μάρκος Κλωνιζάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου