Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Ενημερωτικό σημείωμα Β’ ΕΛΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με το πέρας του Α’ 4μήνου

 Β'   Ε Ν Ω Σ H

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 Δ/νση: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 37

            20200 ΚΙΑΤΟ

            ΤΗΛ/FAX: 27420-22621

e-mail: belmekor@otenet.gr

http://belmekor.blogspot.gr

 

 

Κιάτο, 20/1/2020

 

Αρ. πρωτ.: 1

 

 

 

ΠΡΟΣ: Σχολεία περιοχής μας

 

 

ΚΟΙΝ:

 Θέμα: Ενημερωτικό σημείωμα Β’ ΕΛΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με το πέρας του Α’ 4μήνου

 Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Με το πέρας του Α’ 4μήνου γινόμαστε δέκτες ερωτημάτων από πολλούς/ες συναδέλφους και συναδέλφισσες σχετικά με την κατάθεση βαθμών 4μήνου αλλά και για τηλε-διαγωνίσματα και τηλε-τεστ. Επ’ αυτών ενημερώνουμε ότι:

Α) Η ΟΛΜΕ ήδη από 14/12/2020 είχε πάρει θέση με έγγραφό της το οποίο σας έχει αποσταλεί σύμφωνα με το οποίο δεν θεωρούσε τα τηλε-διαγωνίσματα  και τα τηλε-τεστ ως αξιόπιστο τρόπο αξιολόγησης για λόγους που ανέφερε. Είναι γνωστό ότι οι διάφορες πλατφόρμες της εξ αποστάσεως εκπ/σης, σύγχρονης και ασύγχρονης, χρησιμοποιούν εργαλεία τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ διδάσκοντος – μαθητών ωστόσο δεν αποτελούν για πολλούς λόγους που είναι γνωστοί στους εκπ/κούς και έχουν αναπτυχθεί αξιόπιστο τρόπο αξιολόγησης των μαθητών. Επίσης η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ αναφερόταν επιγραμματικά στην κείμενη νομοθεσία που αφορούσε στην κατάθεση βαθμού 4μήνου. Ωστόσο η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ δεν θα μπορούσε να υποδείξει στους συναδέλφους τι θα πράξουν με αυτά τα ζητήματα για δύο λόγους:  α) επειδή υπάρχει νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία ο κάθε συνάδελφος έχει την επιλογή στο Α’ 4μηνο είτε να καταθέσει βαθμολογία είτε όχι και β) επειδή ο κλάδος μας έχει ως θέση την παιδαγωγική ελευθερία με την οποία ο κάθε συνάδελφος και η κάθε συναδέλφισσα είναι κυρίαρχοι τους μαθήματός τους στην τάξη και οι μόνοι που αποφασίζουν για αυτό. Την ανακοίνωση της ΟΛΜΕ μπορείτε να δείτε εδώ: https://bit.ly/38UMkB3

Β) Η Β’ ΕΛΜΕ Κορινθίας στις 18/12/2020 για το ίδιο θέμα εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία προφανώς έχει σταλεί στα σχολεία, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ: https://bit.ly/39IXus0

Γ) Θεωρούμε αυτονόητο τον προβληματισμό που υπάρχει μεταξύ των συναδέλφων επειδή οι συνθήκες λόγω της πανδημίας είναι πρωτόγνωρες και δεν τις έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Ωστόσο πιστεύουμε ότι στα ζητήματα αυτά ούτε η ΟΛΜΕ ούτε οι τοπικές ΕΛΜΕ μπορούν να δώσουν γραμμή για το τι θα κάνει ο κάθε συνάδελφος για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Σε ότι αφορά στις απουσίες η θέση μας, η θέση της ΟΛΜΕ είναι η μη προσμέτρηση των απουσιών για το χαρακτηρισμό φοίτησης και ασκείται πίεση στο ΥΠΑΙΘ προς αυτή την κατεύθυνση.

Δ) Τέλος αναφέρουμε επειδή μας το ζητήσατε τη νομοθεσία που υπάρχει για τα σχετικά ζητήματα, την οποία μπορείτε να επαληθεύσετε και εσείς:

- Για τα  Γυμνάσια: «Ειδικά κατά το σχολικό έτος 2020-21, εάν για λόγους αντικειμενικούς, δεν καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθεί στο πρώτο τετράμηνο ωριαία γραπτή δοκιμασία που προβλέπεται στην περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2016, όπως ισχύει, αυτή μεταφέρεται στο δεύτερο τετράμηνο». (ΦΕΚ 47, ΤΒ’/13-1-2021) «3. Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β' τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β' τετραμήνου. Η βαθμολογία αυτής της εξέτασης αποτελεί τον βαθμό επίδοσης για κάθε τετράμηνο.» (άρθρο 12 παραγρ. 3 του Π.δ 126).

- Για τα ΓΕΛ: «Αν για λόγους αντικειμενικούς δεν πραγματοποιηθεί η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες» (παρ. 1  του αρθ.103, ν.4610/2019) «4. Για μάθημα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών». Και «7. Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, η έλλειψη αυτή πρέπει να αιτιολογείται από τον διδάσκοντα με ενυπόγραφη σημείωσή του πάνω στην κατάσταση βαθμολογίας» (άρθρο 103 παραγρ 4 και 7 ν. 4610/2019)

- Για τα ΕΠΑΛ: «Για τα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα, όπως ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 117, κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία γραπτή δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα. Αν υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα, η εν λόγω υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία που αφορά στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β΄ τετράμηνο» (παρ 2γ, αρθ. 120 του ν. 4610). Και για τους βαθμούς στα ΕΠΑΛ: « Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα τετράμηνο, τότε ο βαθμός που λείπει, αναπληρώνεται από τον βαθμό του μαθήματος του άλλου τετραμήνου.» (αρθ 133, παρ.2 4610/19)

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Β’ ΕΛΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

Ο πρόεδρος

 

 

 

Αλέξης Τρίμης

 

Ο γεν. γραμματέας

 

 

 

Δημήτρης Ηλιόπουλος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου