Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016

Για το ωράριο Δ/ντων, Υποδ/ντων και τον αριθμό Υποδ/ντων σχολείωνΒ'   Ε Ν Ω Σ Η                                                            Κιάτο 31-10-2016  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                               Αρ. Πρωτ. 42                                   
               Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ/νση: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 37
               20200 ΚΙΑΤΟ
         ΤΗΛ/FAX: 27420-22621

                                                                                                     ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας,
 Έρευνας και Θρησκευμάτων  
             ΚΟΙΝ. – ΠΔΠΔΕ Πελοποννήσου
   -  ΔΔΕ ν. Κορινθίας

Για το ωράριο Δ/ντων, Υποδ/ντων και τον αριθμό Υποδ/ντων σχολείων

Με διατάξεις της εκπ/κής νομοθεσίας προσδιορίζεται το ωράριο εκπ/κών με βάση τον κλάδο, τα έτη υπηρεσίας και τη διοικητική θέση του εκπαιδευτικού (N.4152/2013, υποπ. Θ1, παρ.2 και του Ν.2413/1996 αρ.48, παρ.2). Επίσης ορίζεται ο αριθμός των τμημάτων τάξεων με βάση τα οποία προσδιορίζεται ο αριθμός των υποδ/ντων των σχολείων (ν. 1566/85, αρθρ 11, παρ. 7).
Σε ότι αφορά στα ΕΠΑ.Λ με το έγγραφο Φ8/173856/Δ4/18-10-2016 του υπουργείου παιδείας τμήματα τάξεων ορίζονται «…όλα τα τμήματα Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης, τα τμήματα Τομέων της Β’ τάξης και τα τμήματα Ειδικοτήτων της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ, τα οποία πληρούν την προϋπόθεση που ορίζεται από την παρ. 13α του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, δηλαδή όσα έχουν τουλάχιστον δεκατρείς (13) μαθητές.»
Επίσης υπάρχει το από 26-08-16 έγγραφο του υπουργείου παιδείας, που παρέχει διευκρινίσεις για θητεία και κάλυψη θέσης διευθυντών-υποδιευθυντών σχολείων σύμφωνα με το οποίο: « … το γεγονός ότι τα εν λόγω στελέχη έχουν τοποθετηθεί με διετή θητεία καθώς και το γεγονός ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρονική στιγμή της επιλογής, η θητεία των ανωτέρω στελεχών δεν διακόπτεται, ανεξάρτητα με την περίπτωση που μετά τις αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα και τις αναθέσεις μαθημάτων ενδέχεται διευθυντές σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. να μη συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης τους και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, υποδιευθυντές Ε.Κ. και προϊστάμενοι 2/θ και 3/θ δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων δυνητικά να κρίνονται υπεράριθμοι.» Δείτε σχετικά στο σύνδεσμο: https://www.minedu.gov.gr/ekpaideutikoi-m/monimoi-m/apofaseis-egkyklioi-monimoi/22956-26-08-16-diefkriniseis-gia-thiteia-kai-kalypsi-thesi-diefthynton-ypodiefthynton-sxoleion-2
Με βάση τα παραπάνω έχουμε να παρατηρήσουμε ότι και οι υποδ/ντες έχουν υποχρεωτικό ωράριο θέσης και μάλιστα όσοι επελέγησαν με θητεία αυτή δε θα πρέπει να διακόπτεται τόσο στην περίπτωση που υφίστανται αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα και τις αναθέσεις όσο και στην περίπτωση που μειωθεί ο αριθμός των τμημάτων. Και δεν πρέπει να διακόπτεται η θητεία τους επειδή κατά την χρονική στιγμή της επιλογής τους υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις που δικαιολογούσαν τη θέση τους. Αν αυτές οι προϋποθέσεις άλλαξαν κατά τη διάρκεια της θητείας των Δ/ντων και Υποδ/ντων, οι ίδιοι δεν ευθύνονται και επομένως ενδεχόμενη παύση από τη θέση ευθύνης τους λειτουργεί τιμωρητικά!

Τέλος με την εφαρμογή του εγγράφου Φ8/173856/Δ4/18-10-2016 του υπ. παιδείας, δημιουργείται μέγιστη αδικία στις περιπτώσεις των ΕΠΑ.Λ τα οποία έχουν μεγάλο αριθμό μαθητών και αρκετά τμήματα γενικής παιδείας στην Β΄και Γ’ τάξη αλλά ενδεχομένως να υπολείπονται ενός ή δύο μαθητών του αριθμού 13 στα τμήματα τομέα της Β’ ή ειδικότητας της Γ’ και έτσι να μην υπολογίζεται κανένα τμήμα στο άθροισμα τμημάτων που προσδιορίζει την ύπαρξη ενός ή δύο υποδ/ντων! Πιστεύουμε ότι η σωστή διατύπωση, που μάλιστα θα ήταν σύμφωνη και με την αναφορά του αρθρ 14, παρ. 13α του ν. 1566/85, που μιλάει για τμήματα τάξεων, θα ήταν: «… όλα τα τμήματα Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης, τα τμήματα Τομέων ή Γενικής Παιδείας της Β’ τάξης και τα τμήματα Ειδικοτήτων ή Γενικής Παιδείας της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ, τα οποία πληρούν την προϋπόθεση που ορίζεται από την παρ. 13α του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, δηλαδή όσα έχουν τουλάχιστον δεκατρείς (13) μαθητές.»
Κατόπιν αυτών ζητάμε:
·         Οι επί θητεία Δ/ντες και Υποδ/ντες, οι οποίοι κατά τη χρονική στιγμή της επιλογής τους πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια, να ολοκληρώνουν τη θητεία τους ακόμη και όταν οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους μεταβάλλονται αργότερα κατά τη διάρκεια της θητείας τους και χωρίς δική τους ευθύνη.
·         Στα ΕΠΑ.Λ για τον καθορισμό του ωραρίου των Δ/ντών και Υποδ/ντών και τον ορισμό των Υποδ/ντών, στον αριθμό των τμημάτων να περιλαμβάνονται όλα τα τμήματα Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης, τα τμήματα Τομέων ή Γενικής Παιδείας της Β’ τάξης και τα τμήματα Ειδικοτήτων ή Γενικής Παιδείας της Γ’ τάξης. Τα ΕΠΑ.Λ είναι σχολεία με ιδιαιτερότητες έχουν τεράστιες ανάγκες και πολλές απαιτήσεις και επομένως η ύπαρξη υποδιευθυντή/ντών είναι απαραίτητη. 
·         Από το νέο σχολικό έτος το ωράριο Δ/ντών και Υποδ/ντων καθώς και ο αριθμός των υποδ/ντων να μην καθορίζεται από τον αριθμό των τμημάτων αλλά από τον αριθμό των μαθητών για όλους τους τύπους σχολείων. Προς τούτο είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ζητηθεί και η πρόταση της ομοσπονδίας μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Β’ ΕΛΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Στράτος Παγδάτογλου                                                          Παναγούλα (Λίτσα) Ευθυμίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου